लपेटलेल्या रबर रबरी नळी

  • Wrapped Rubber Hose

    लपेटलेल्या रबर रबरी नळी

    मॅन्युअल रॅपिड रबर रबरी नळी वैशिष्ट्ये 2-प्लाय ते 4-प्ली प्रबलित आणि एसईई जे 20, एसएई जे 30, एसए जे 100, डीआयएन आणि आयएसओ स्टँडर्डला भेटतात किंवा त्यापेक्षा जास्त आहेत. हे तंत्रज्ञान मोठ्या आतील व्यासासाठी आणि उच्च स्फोटासाठी आवश्यक आहे.